Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adw. Radosława Kopytowskiego. Kancelaria została założona z myślą zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów na wszelkich stadiach postępowań administracyjnych i sądowych. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ZAKRES USŁUG

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, jak również doradzamy na każdym stadium konkretnych projektów. W szczególności sporządzamy projekty umów lub opinie prawne dotyczące zagadnień przedstawionych przez Klientów.
Ponadto posiadamy doświadczenie w sprawach dot. odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o., za zobowiązania spółki oraz w postępowaniu upadłościowym.

Prawo cywilne

Prowadzimy postępowania cywilne począwszy od spraw dot. ochrony dóbr osobistych, poprzez szeroko pojętą problematykę odszkodowań (zarówno odpowiedzialność za szkodę, jak i kontraktowa), prawo rzeczowe, aż do spraw o zapłatę (w tym z weksli).
Zajmujemy się również prawem spadkowym, zarówno w zakresie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o zachowek.

Prawo rodzinne

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dot. władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi oraz podziałów majątku wspólnego.
Posiadamy również doświadczenie, w sprawach z elementem międzynarodowym, w tym z zakresu tzw. porwań rodzicielskich (Konwencja Haska dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).

Prawo karne

Zajmujemy się prowadzeniem sprawach karnych, karno – skarbowych oraz wykroczeniowych – na każdym etapie postępowania. W szczególności zajmujemy się sprawami karnymi o charakterze gospodarczym (tzw. white collar crimes) oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m. in. kolizje i wypadki drogowe).
Ponadto, specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwie i zastępstwie przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.
Między innymi zajmujemy się sprawami dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

O MNIE

Radosław Kopytowski – adwokat, specjalizujący się w sporach sądowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i karnego.
W obszarze jego praktyki znajduje się również bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeń.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe uzyskał pracując w renomowanej warszawskiej kancelarii adwokackiej oraz współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w całej Polsce.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną jest każdorazowo uzgadniane z Klientem, w zależności od wagi, stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i terminu wykonania.
W ramach kompleksowej obsługi prawnej jest możliwe ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.

KONTAKT

+48 691 495 513
radoslaw.kopytowski@adwokatura.pl
ul. Motorowa 10 lok. 2
04 - 035 Warszawa